Miasto Lębork

Miasto Lębork

 • projekt koncepcyjny rozbudowy tunelu dla pieszych na dworcu PKP Lębork

 • projekt koncepcyjny czterech budynków komunalnych

 • projekt koncepcyjny przebudowy Parku Michalskiego

 • projekt koncepcyjny zaplecza administracyjno - socjalnego na Stadionie Miejskim wraz z trybuną

 • projekt koncepcyjny przebudowy Parku Chrobrego

 • projekt budowlany przebudowy wejścia do Przedszkola nr 2

 • projekty budowlane placów zabaw w ramach budżetu obywatelskiego 2014

 • projekt budowlany ścieżki zdrowia w Parku Chrobrego

 • projekty koncepcyjne przebudowy podwórek w Śródmieściu

 • projekt koncepcyjny przebudowy układu komunikacyjnego w północnym kwartale pl. Pokoju

 • projekt koncepcyjny przebiegu tras rowerowych w MOF Lębork

 • projekt budowlany remontu fragmentu średniowiecznych murów miejskich

 • projekt budowlany przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego

 • ramowy projekt koncepcyjny zagospodarowania obszarów zieleni Lęborka

 • projekt budowlany windy na stacji kolejowej w Lęborku

 • projekt koncepcyjny budowy placu do sportów miejskich w Parku Michalskiego

 • projekt budowlany osiedla budynków komunalnych przy ul. Malczewskiego

 • projekt koncepcyjny budowy ścieżki w ciągu ulicy Krzywoustego 

 • projekt budowlany termomodernizacji budynków socjalnych przy ul. Bema i Gdańskiej

 • projekt koncepcyjny przebudowy Placu Kopernika

Miasto Gdynia

Miasto Gdynia

 • projekt budowlany przebudowy drogi leśnej

Gmina Łęczyce

Gmina Łęczyce

 • projekt budowlany estetyzacji miejscowosci Łęczyce

 • projekt budowalny przebudowy budynku socjalnego w Dzięcielcu

 • projekt budowlany budowy ścieżek rowerowych w m. Strzebielino, Bożepole Wielkie oraz Nawcz

 • projekt budowlany przebudowy szkoły na punkt informacji turystycznej w Rozłazinie

 • opracowanie przebiegu i oznakowania szlaku rowerowego "Śladem Pstrąga Tęczowego"

 • projekt budowlany przebudowy boisk sportowych w Strzebielinie

 • projekt budowlany przebudowy boiska w Łęczycach

 • projekt budowlany przebudowy boiska w Rozłazinie

 • projekt budowlany przebudowy ul. Długiej w Bożympolu Wlk.

 • projekt budowlany przebudowy ul. Kwiatowej i Sportowej w Bożympolu Wlk.

 • projekt budowlany przebudowy Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim

 • projekt budolany rozbudowy świetlicy w Dzięcielcu

 • projekt budowlany przebudowy ul. Kostrzewy w Łęczycach

 • projekt budowlany przebudowy ul. Paraszyńskiej w Bożympolu Małym

 • projekt koncepcyjny stanic kajakowych w Łęczycach oraz w Bożympolu Wlk.

 • projekt budowlany estetyzacji miejscowosci Bożepole Wlk.

 • projekt budowlany przebudowy świetlicy w Strzelęcinie

 • projekt budowlany budowy ul. Sienkiewicza wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w Strzebielinie

 • projekt budowlany rozbudowy szkoły Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim

 • projekt budowlany wiaty estradowej w Dzięcielcu

 • projekt budowlany zaplecza socjalnego bosika w Rozłazinie

 • projekt budowlany wyjścia ewakuacyjnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łęczycach

 • projekt budowlany skweru rekreacyjnego w Wielistowie

 • projekt budowlany wiaty użytkowej w Strzebielinie

 • projekt budowlany budowy skweru rekreacyjnego w Łęczycach 

 • projekt budowlany wiaty w Bożympolu Małym

 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej na Bibliotekę w Rozłazinie

 

Powiat Lęborski

Powiat Lęborski

 • projekt budowlany adaptacji pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa

 

Gmina Choczewo

Gmina Choczewo

 • projekty budowlane placów zabaw

 • projekt budowlany przebudowy Pałacu w Choczewie

 • projekt budowlany budowy boiska sportowego w Kopalinie

 • projekt budowlany budowy świetlicy w Jackowie

Gmina Nowa Wieś Lęborska

Gmina Nowa Wieś Lęborska

 • projekt budowlany estetyzacji przestrzeni publicznych w miejscowosci Nowa Wieś Lęborska

 • projekty budowlane placów zabaw

Gmina Czarna Dąbrówka

Gmina Czarna Dąbrówka

 • projekt budowlany terenów rekreacyjnych nad jeziorem Kozim

 • projekty budowlane placów zabaw

 

Nadleśnictwo Gdańsk

Nadleśnictwo Gdańsk

 • projekt budowlany przebudowy budynku biurowego Nadleśnictwa

 • projekt budowlany remontu leśniczówki w Gołębiewie

 • projekt budowlany remontu drogi leśnej w Leśnictwie Biała

 • projekt budowlany remontu drogi leśnej w Leśnictwie Sopieszyno

 • projekt budowlany rozbudowy leśniczówki Zwierzyniec

 • projekty budowlane remontu 16-tu dróg leśnych w Nadleśnictwie Gdańsk

 • projekt budowlany kancelarii leśnictwa w Wejherowie

O.W. Słowiniec w Łebie

O.W. Słowiniec w Łebie

 • projekt budowlany przebudowy 60-ciu łazienek w ośrodku wypoczynkowym

 

Biblioteka Miejska w Lęborku

Biblioteka Miejska w Lęborku

 • projekt budowlany remontu wejścia do zabytkowej biblioteki

Animal Care Kłodzko

Animal Care Kłodzko

 • projekt budowlany przebudowy pomieszczeń na przychodnię weterynaryjną

VET Medica Dzierżoniów

VET Medica Dzierżoniów

 • projekt przebudowy pomieszczeń na przychodnię weterynaryjną

PHU BUNIKS

PHU BUNIKS

 • projekt koncepcyjny rewitalizacji zabytkowego założenia parkowego w Kołczygłowach

 • projekt koncepcyjny stanicy kajakowej w Mostach

 • projekt budowlany hotelu w Łebie

RBR INVEST

RBR INVEST

 • projekt budowlany osiedla 12-tu domów jednorodzinnych 

Nadleśnictwo Wejherowo

Nadleśnictwo Wejherowo

 • projekt budowlany przebudowy zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa Wejherowo 
Miasto Łeba

Miasto Łeba

 • projekt budowlany rewitalizacji ul. Kościuszki

 • projekt budowlany budowy boiska sportowego przy ul. Kwiatkowskiego

 • projekt budowlany rozbudowy budynku MOPS

 • projekt budowlany zagospodarowania turystycznego ul. Leśnej

 • projekt budowlany przebudowy ulicy Pocztowej

 • projekt budowlany przebudowy ulicy Abrahama

 • projekt budowlany przebudowy ulicy Obrońców Westerplatte

 • projekt budowlany przebudowy ulicy Turystycznej

 • projekt budowlany przebudowy ulicy Plac Dworcowy

 • projekt budowlany przebudowy ulicy Kościuszki od ul. 11 Listopada do ul. Abrahama 

 • projekt rozbudowy OSP