Budynek, zlokalizowany w Lęborku przy pl. Piastowskim, stanowi narożną plombę w zabudowie śródmiejskiej miasta. Budynek posiada 8 lokali mieszkalnych oraz podpiwniczenie, przy czym jeden lokal na parterze jest dostępny z poziomu terenu i przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Forma kubaturowa budynku jest prosta i stanowi prostopadłościan. Wyraz architektoniczny obiektu stanowią dynamiczne w formie balkony obłożone wertykalną okładziną łączącą poszczególne poziomy kondygnacji.