Główną ideą projektu było stworzenie ekonomicznego w budowie hotelu bazującego na powtarzalnym układzie pokoi. Kompozycja obiektu bazuje na osiowym frontowym ryzalicie zawierającym klatkę schodową. Skrzydła boczne budynku zaakcentowane są lekkimi loggiami.
Pokoje z dużymi przeszkleniami oraz stanowiące detal architektoniczny lamele drewniane nadają nowoczesny, elegancki, ale i bardzo ciepły charakter budynkowi.