Przedmiotowy budynek usługowy, po wykonaniu wydzielenia projektowanego układu funkcjonalnego może spełniać funkcję przychodni weterynaryjnej.
Projektowana przychodnia składa się z szeregu pomieszczeń stanowiących całość funkcjonalną i technologiczną.
Część frontowa lokalu, przeznaczona do ogólnego użytku, składa się z poczekalni, recepcji, toalety i dwóch sal zabiegowych. Część tylna lokalu przeznaczona jest do użytku wewnętrznego i składa się z Sali operacyjnej, apteki, ciemni, pomieszczeń socjalnych i higieniczno – sanitarnych.
Sale zabiegowe, poczekalnia oraz recepcja posiadają wysokość 3,0m, natomiast pozostałe pomieszczenia 2,5m.