Kościół filialny p.w. Św. Izydora Rolnika wzniesiono w 1911r. dla miejscowej gminy ewangelicko-augsburskiej. Kościół jest orientowany, założony na rzucie ośmioboku, z prostokątną zakrystią na osi, od strony wschodniej. Posiada zwartą bryłę, z rozbudowaną partią wielospadowego dachu uskokowego, zwieńczonego latarnią, otwartą drewnianymi żaluzjami, przykrytą wielospadowym daszkiem z żeliwnym krzyżem i chorągiewką z datą 1911. Remont kościoła ma na celu przywrócenie pierwotnej lokorystyki elementów drewnianych chóru. Ponadto odtworzeniu zostaną poddane wejściowe drzwi do kościoła. Posoborowe prezbiterium zostanie bołożone płytami wapiennymi.