Projekt przewidywał przebudowę z rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebie.
W projekcie znalazły się pomieszczenia o powierzchni użytkowej ponad 680m2 niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu - 3 stanowiska garażowe, szatnia wraz zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenia biurowe.