Koncepcja tras rowerowych swoim zakresem obejmuje Gminę Miasto Lębork, Gminę Nowa Wieś Lęborska, Gminę Łęczyce, Gminę Wicko, Gminę Miejską Łebę oraz Gminę Cewice.

Koncepcja opracowana do końca lutego 2015 będzie:

 • zawierać inwentaryzację aktualnego stanu rozwoju tras rowerowych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka
 • proponować przebieg głównych tras rowerowych umożliwiających komunikację międzygminną oraz lokalnych ścieżek dla miasta Lębork, będących rozszerzeniem tras głównych, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji z planowanym węzłem integracyjnym w mieście Lęborku oraz integracji systemu miejskich lęborskich głównych tras rowerowych z systemem głównych tras w sąsiednich gminach,
 • przedstawiać sposób skomunikowania tras rowerowych MOF Lęborka z trasami rowerowymi Metropolitalnego Obszaru Funkcjonalnego, Obszaru Funkcjonalnego Miasta Regionalnego Słupska i MOF Bytowa, zwłaszcza skomunikowania z Szlakiem Pradoliny Redy-Łeby, szlakiem Lębork – Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz sąsiednimi miastami powiatowymi: Wejherowem, Kartuzami, Słupskiem i Bytowem,
 • zawierać analizę pod kątem własności gruntów, środowiskowym i finansowym,
 • pokazywać trasy i ścieżki rowerowe o charakterze komunikacyjnym i turystyczno – rekreacyjnym,
 • zawierać opis powyższych tras i ścieżek wraz ze wskazaniem pożądanych destynacji,
 • zawierać propozycję budowy infrastruktury dodatkowej, tj. np. Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR),
 • proponować model zarządzania trasami rowerowymi oraz ogólne wymogi techniczne dla tras rowerowych,
 • proponować system znakowania tras rowerowych
 • uwzględniać m.in. takie dokumenty jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • zapewniać możliwość bezpiecznego poruszania się rowerzystów w systemie komunikacyjnym miasta,
 • zawierać opracowanie standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej.

 

 

LEGENDA LINIE CIENKIE:

LINIA CZERWONA - WYDZIELONA ŚCIEŻKA ROWEROWA

LINIA POMARAŃCZOWA - WYDZIELONY CIĄG PIESZO – ROWEROWY

LINIA NIEBIESKA - WYDZIELONY W JEZDNI PAS RUCHU DLA ROWERÓW

LINIA PISTACJOWA - TRASA ROWEROWA POPROWADZONA ŚLADEM DROGI SZUTROWEJ

 

LEGENDA LINIE GRUBE:

SZLAKI TURYSTYCZNE

 

ZNACZNIKI:

CZERWONY - ATRAKCJE TURYSTYCZNE

ZIELONE - EDUKACJA

POMARAŃCZOWE - SPORT I REKREACJA

CZARNE - KOMUNIKACJA

 

W celu edycji mapy należy:

1. Ściągnąć plik kml z przebiegiem tras rowerowych (ścieżka do pliku poniżej) :

http://www.szpilewicz.pl//files/userfiles/MOF%20L%C4%99bork%20%C5%9Bcie%C5%BCki%20rowerowe.kml

2. Wejść na stronę:

https://www.google.pl/maps

Zalogować się jako użytkownik google (wymagane logowanie z adresu Gmail)

3. Utworzyć nową mapę w narzędziu Google Maps

4. Do utworzonej mapy należy zainportować plik kml (patrz pkt.1)

5. Mapa jest w pełni edytowalna. W celu wyeksportowania przeedytowanej mapy należy kliknąć w pierwsze menu rozwijalne (3 kropki) w lewej górnej części ekranu oraz wybrać polecenie "Eksportuj do formatu KML". Tak wyeksportowany plik proszę zapisać na dysku swojego komputera a następnie przesłać na adres biuro@szpilewicz.pl