Celem projektu jest przedstawienie rozwiązań zapewniających podniesienie walorów użytkowych i przestrzennych parku oraz stworzenie sprzyjających warunków dla realizowania aktywności rekreacyjnej użytkowników, w szczególności mieszkańców Lęborka.

Niniejszy projekt jest próbą wskazania rozwiązań przestrzenno – programowych mających na celu przywrócenie właściwego funkcjonowania Parku Miejskiego tak, aby stał się on pełnowartościową przestrzenią publiczną miasta, miejscem chętnie odwiedzanym zarówno przez mieszkańców, jak i turystów oraz stanowiącym wizytówkę Lęborka.