„Rewitalizacja ulicy Kościuszki od Urzędu Miasta do przejazdu kolejowego” to największa inwestycja w województwie pomorskim objęta w roku 2019 dofinansowaniem Rządowego Programu Wsparcia przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych. Od Urzędu Miasta do ul. Nowęcińskiej ulica została zmieniona w deptak z dopuszczeniem dojazdu do posesji. Skrzyżowanie z ul. Wysockiego zmieniło się w skwer z zaaranżowaną zielenią i kilkoma miejscami postojowymi. Wykorzystane zostały szlachetne materiały kamienne i kompozycje zieleni w gruncie i donicach.

 

Od ul. Nowęcińskiej do przejazdu powstała nowoczesna ulica z bezpiecznymi przejściami dla pieszych i zatokami autobusowymi. Na całej długości ulicy powstała wygodna droga rowerowa.