Strefa wejściowa do szkoły (wraz z parkingiem dla nauczycieli oraz autorskimi elementami małej architektury) powstała na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku przy ulicy Wojska Polskiego. Realizacja udowadnia, że nawet projekt parkingu może mieć istotny aspekt edukacji architektonicznej dzieci poprzez codzienną styczność z estetycznym i funkcjonalnym otoczeniem. W projekcie przewidzieliśmy nowy, atrakcyjny dziedziniec wykonany z materiałów szlachetnych, nawiązujących do historii tego miejsca i nadając im nowoczesny charakter.

 
Zaprojektowana zieleń nie tylko jasno oddziela przestrzeń uliczną od wnętrza szkoły, ale pozwala również ograniczyć hałas oraz zapylenie, zatrzymuje wody opadowe, oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń i wzbogaca powietrze o substancje lotne. Urządzone tereny zadrzewione obniżają również poziom stresu. Przy ciągach pieszych zaprojektowaliśmy murki z drewnianymi siedziskami. Chcieliśmy by uczniowie oraz ich rodzice dysponowali atrakcyjną, wygodną i bezpieczną przestrzenią bezpośrednio przed szkołą.
 
Copyright © 2022 Wszystkie Prawa Zastrzeżone
ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela