Ulica została przebudowana na ciąg pieszo-jezdny oznakowany jako strefa zamieszkania. Piesi mogą korzystać z całej szerokości ulicy, nie ma krawężników i wyznaczonych chodników. Ulica zyskała estetyczny charakter poprzez zastosowanie wysokiej jakości materiałów kamiennych. Przewidziano miejsca postojowe wzdłuż posesji, odróżniające się rodzajem wykorzystanego materiału.  Wprowadzono klimatyczne oświetlenie oraz elementy małej architektury w postaci ławek i kul oraz donic z roślinnością.