Zakres wykonywanych usług:

 • projekty koncepcyjne, architektoniczno – budowlane oraz wykonawcze;
 • projekty przestrzeni publicznych, w tym wnętrz urbanistycznych, placów wraz z  elementami małej architektury;
 • projekty zieleni;
 • projekty drogowe
 • inwentaryzacje architektoniczno - budowlane, w tym konserwatorskie;
 • analizy chłonności dla planowanych przedsięwzięć;
 • wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
 • kosztorysy;
 • wizualizacje;
   

Katalog Szpilewicz Architekci 2010-2020