Zakres wykonywanych usług:

  • projekty koncepcyjne, architektoniczno – budowlane oraz wykonawcze;
  • projekty przestrzeni publicznych, w tym wnętrz urbanistycznych, placów wraz z  elementami małej architektury;
  • projekty zieleni;
  • projekty drogowe
  • inwentaryzacje architektoniczno - budowlane, w tym konserwatorskie;
  • analizy chłonności dla planowanych przedsięwzięć;
  • wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
  • kosztorysy;