W Polsce każdy z nas ma obowiązek segregować śmieci, aby ułatwić ich recykling i ochronę środowiska. Segregacja polega na oddzielaniu odpadów według ich rodzaju i umieszczaniu ich w odpowiednich pojemnikach. Zazwyczaj do wyboru mamy kilka kolorów pojemników:

 • Niebieski - na papier, np. gazety, opakowania, książki.
 • Żółty - na metale i tworzywa sztuczne, np. puszki, butelki, opakowania po kosmetykach.
 • Zielony - na szkło, np. słoiki, butelki, kieliszki.
 • Brązowy - na bioodpady, np. obierki, fusy, liście, trawę.
 • Czarny - na odpady zmieszane, czyli te, których nie da się zrecyklingować lub nie pasują do innych pojemników.
 
Segregacja śmieci pomaga oddzielić odpady od surowców wtórnych, które mogą być ponownie wykorzystane do produkcji nowych produktów. Dzięki temu zmniejszamy ilość odpadów na składowiskach i oszczędzamy zasoby naturalne oraz energię.
Jednak nie wszystkie odpady nadają się do segregacji w domu. Niektóre z nich są trudne lub niebezpieczne do przechowywania i transportu.
 
Na przykład:
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektrośmieci), np. telewizory, lodówki, komputery.
 • Zużyte baterie i akumulatory, np. z pilota, telefonu, samochodu.
 • Zużyte opony samochodowe.
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe, np. gruz, cegły, płyty gipsowe.
 • Odpady wielkogabarytowe, np. stare meble, materace, dywany.
 • Odpady zawierające substancje niebezpieczne lub nimi zanieczyszczone, np. farby, rozpuszczalniki, leki.
 
Takie odpady należy dostarczyć do specjalnego miejsca zwanego PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK to bezpłatna usługa dla mieszkańców gminy, która umożliwia bezpieczne i prawidłowe zagospodarowanie kłopotliwych odpadów. PSZOK-i znajdują się zazwyczaj poza miastem lub w formie mobilnych kontenerów na dużych parkingach.
 
W PSZOK-u pracownicy pomogą nam posegregować nasze odpady i umieścić je w odpowiednich miejscach. Następnie odpady zostaną przekazane do firm zajmujących się ich recyklingiem lub unieszkodliwianiem.
Korzystając z PSZOK-u dbamy o czystość naszego otoczenia i zapobiegamy zanieczyszczeniu wody i gleby przez nielegalne składowanie lub porzucanie odpadów w lasach czy polach. Pamiętajmy też, że takie zachowanie jest karalne i może skutkować mandatem lub nawet więzieniem.
 
PSZOK-i są dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy i nie wymagają wcześniejszej rejestracji ani opłat. Aby skorzystać z PSZOK-u wystarczy dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Więcej informacji o lokalizacji i godzinach otwarcia PSZOK-ów można znaleźć na stronach internetowych gmin lub w urzędach.
PSZOK to prosty i wygodny sposób na pozbycie się trudnych odpadów. Zachęcamy do korzystania z tej usługi i do segregowania śmieci w domu. Dzięki temu przyczyniamy się do ochrony naszej planety i poprawy jakości życia.