BUDYNEK SPORTOWO - REKREACYJNY

 
Budynek sportowo - rekreacyjny został zaprojektowany w bezpośrednim sąsiedztwie parku jako uzupełnienie jego głownej funkcji. Obiekt składa się z czytelnie wyodrębnionych w bryle trzech części odpowiadajacych poszczególnym funkcjom. Środkową część stanowi wielofunkcyjna sala sportowa. Jej funkcję uzupełnia siłownia, strefa SPA oraz zaplecze - zlokalizowane w lewym skrzydle bocznym. W prawym skrzydle natomiast zlokalizowano kręgielnię oraz lokal gastronomiczny.