2018


PUNKT WSPARCIA RODZIN

 

Rodziny zagrożone kryzysem  są  stale monitorowane przez pracowników socjalnych, pedagogów    szkolnych, pracowników medycznych i instytucje, w tym także – w razie potrzeby – przez Policję i kuratorów sądowych. Pomoc rodzinie realizowana jest w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej oraz organizowania spotkań dla rodzin, w tym grup wsparcia.

 

PUNKT WSPARCIA SENIORÓW

 

Rozwój medycyny, świadomości, wiedzy przyczyniają się do postępu w działaniach na rzecz poprawy jakości życia, a przede wszystkim motywowania seniorów do aktywności zarówno fizycznej, jak i intelektualnej. Te założenia ma spełniać nasz projekt. Skupiać seniorów i motywować ich do aktywnego spędzania czasu. Seniorzy stanowią bardzo zróżnicowaną grupę społeczną. Nie można więc postrzegać ich potrzeb i potencjału w taki sam sposób i jednowymiarowo. Są seniorzy aktywni fizycznie i społecznie, samodzielni, utrzymujący relacje z rodziną i przyjaciółmi, są też osoby częściowo zależne, które potrzebują czasowego wsparcia i opieki, jak również osoby niesamodzielne, całkowicie zależne od pomocy innych.

 

Pomimo różnorodności u prawie wszystkich seniorów pojawia się przede wszystkim ogromny lęk przed samotnością, niezaradnością, chorobą, nieprzydatnością, życiem w ubóstwie oraz nietolerancją. Samotność seniorów, szczególnie długotrwała, powoduje skupienie się na sobie - na problemach. Taka negatywna koncentracja na sobie - sprzyja izolacji psychicznej, społecznej, zamykaniu się w sobie, roszczeniowości i zgorzknieniu oraz nierzadko spotykanemu poczuciu nieomylności. Może pogłębiać frustrację życiową czy poczucie odrzucenia i krzywdy. Oferując alternatywę dla samotności, stworzyć im miejsce, które chętnie będą odwiedzać, uczestniczyć w społeczności, która ich rozumie i wspólnie ją budować. Zespół specjalistów organizować będzie różnorodne zajęcia w grupie, jak i indywidualne.

 

STREETWORKERZY

 

Streetworkerzy pracują w terenie. Pomagają "dzieciom ulicy", trudnej młodzieży, która ma problemy w szkole, nie może dogadać się z rówieśnikami czy ma kiepski kontakt z rodziną, narkomanom, alkoholikom, bezdomnym. Streetworker to pracownik socjalny, który szuka w danej okolicy tych najbardziej potrzebujących. Powoli zdobywa ich zaufanie, a potem pokazuje, jak inaczej niż pijąc piwo na ławce przed blokiem (zbierać złom, kraść), spędzać wolny czas.

 

CO MAMY

 

Istniejący budynek ZKM w Lęborku na ul. Łokietka 5 otoczony jest betonowymi płytami. Zdominowały one nawet skrawki zieleni na skraju działki. Plac przed budynkiem służy za zajezdnię dla autobusów, parking dla samochodów osobowych oraz dystrybutory paliwa. Budynek jest w dobrym stanie technicznym, choć elewacje nadszarpnął już ząb czasu.  Estetyką nawiązuje do budownictwa przemysłowego i jest swoistą samotną wyspą wokół zabudowy mieszkaniowej. Aktualny charakter budynku nie pasuje do lokalizacji w niedalekiej odległości od centrum.

 

Część miasta, w której znajduje się siedziba ZKM, wymaga rewitalizacji. Zdegradowana dzielnica charakteryzuje się architekturą substandardową o złym stanie technicznym oraz zaniedbaną zielenią.
Teren wymaga działań urbanistycznych i planistycznych, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie wyodrębnionego obszaru miastu będącego w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych jak poprawa jakości życia i odtworzenie więzi społecznych. Przedmiotem rewitalizacji jest przestrzeń, rozumiana w sensie materialnym - jako obszar „wypełniony” obiektami o określonej strukturze i funkcjonalnych powiązaniach, a także w wymiarze społeczno-gospodarczym - jako zbiór zamieszkujących tę przestrzeń ludzi i prowadzonych przez nich w tej przestrzeni działalności. Obecna przestrzeń jest nieatrakcyjna, zdegradowana i wysoce deficytowa, zarówno w sensie materialnym jak i społeczno-gospodarczym.

 

OPIS KONCEPCJI

 

Według koncepcji przygotowanej przez nasze biuro siedziba ZKM w Lęborku na ul. Łokietka 5 zostanie przebudowana i rozbudowana by jak najlepiej spełniać funkcję ośrodka oferującego wsparcie rodzinom oraz seniorom. Nasz projekt przewiduje utworzenie w dawnym warsztacie sali wielofunkcyjnej. Można w niej przeprowadzać konferencje i zajęcia grupowe. Na ścianach zawisną lustra, wysoki sufit nada rangi temu pomieszczeniu, a duże okna i przeszklone drzwi zaproszą do środka zainteresowanych podczas wydarzeń kulturalnych. Obok znajdzie się jadalnia, którą można powiększyć o sale wielofunkcyjną otwierając przesuwne drzwi. Za jadalnią będzie znajdować się kuchnia wraz z zapleczem kuchennym. Ponadto na parterze znajdować będą się trzy gabinety punktu wsparcia rodzin, dwa gabinety ośrodka kuratorskiego oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Na piętro poprowadzą schody i winda zaraz przy głównym wejściu. Znajdować mają się tam gabinety dla streetworkerów, poradnia telefoniczna, gabinet oraz sala spotkań dla punktu  wsparcia seniorów. Z głównego holu oraz sali wyjść będzie można na zielony taras. W koncepcji przewidujemy tam ogród, w którym będzie można przeprowadzać zajęcia na świeżym powietrzu, bądź wydarzenia kulturalne.

 


ZAGOSPODAROWANIE TERENU

 

Przebudowa i rozbudowa budynku wiązać się będzie ze zmianą funkcji terenu. Z zamkniętego i niedostępnego dla mieszkańców obszaru bazy autobusowej utworzona zostanie ogólnodostępna przestrzeń publiczna, stanowiąca atrakcyjny teren umożliwiający spędzanie czasu i integrację mieszkańców obszaru.

 

PLANOWANE DZIAŁANIA

 

- rozbiórka ogrodzenia, nawierzchni, stacji paliw oraz wszelkich innych elementów istniejącego zagospodarowania terenu

- podniesienie terenu dla uzyskania rzędnej zgodnej z otaczającymi ulicami

- wykonanie nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych zgodnie z planem zagospodarowania

- wykonanie nawierzchni i zagospodarowania terenów zielonych

Przewiduje się wykonanie nawierzchni o wysokich walorach estetycznych, z wysokiej jakości materiałów betonowych (płyty o dużej powierzchni, kostki o różnych wzorach i fakturach). W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów) oraz oświetlenia (lampy typu parkowego). 

 

 

2019

 

W ramach projektu “Rewitalizacja Lębork – Północ” wykonana została przebudowa dawnej zajezdni autobusowej. Obiekt, po zmianie funkcji i przebudowie wnętrza, w nowej szacie architektonicznej, mieści siedzibę klubu osiedlowego “BAZA”, stanowiącego serce obszaru Rewitalizacji. Wewnątrz klubu znajdują swoje miejsce m. in. urzędnicy miejscy koordynujący działania związane z Rewitalizacją, streetworkerzy oraz seniorzy. Kluczowym miejscem w obiekcie jest sala wielofunkcyjna z bezpośrednim wyjściem na dziedziniec. Obiekt posiada pełne zaplecze kuchenne pozwalające na przygotowywanie oraz wydawanie posiłków. Zamknięty dotychczas teren okalający budynek stał się ogólnodostępny oraz wzbogacony o małą architekturę oraz zieleń. Z racji, iż istniejący obiekt zajezdni posiadał nieciekawą formę architektoniczną, przystępując do projektowania zdecydowaliśmy się na zróżnicowanie wysokości kondygnacji I piętra, w zależności od funkcji pomieszczeń. dzięki temu zabiegowi otrzymaliśmy skośny oraz łamany dach, nadający dynamizm formie budynku. W celu wprowadzenia jednolitej stylistyki elewacji wprowadziliśmy zewnętrzną „skórę” budynku w postaci palisady drewnianej, okalającej cały budynek wraz z dziedzińcem wejściowym.

Dawna siedziba ZKM została przebudowana i rozbudowana by jak najlepiej spełniać funkcję ośrodka oferującego wsparcie rodzinom oraz seniorom. Nasz projekt przewidywał utworzenie w dawnym warsztacie sali wielofunkcyjnej. Można w niej przeprowadzać konferencje i zajęcia grupowe. Na ścianach zawisły lustra, wysoki sufit nadał rangi temu pomieszczeniu, a duże okna i przeszklone drzwi zapraszają do środka zainteresowanych podczas wydarzeń kulturalnych. Obok znajdzie się jadalnia, którą można powiększyć o sale wielofunkcyjną otwierając przesuwne drzwi. Za jadalnią znajduje się kuchnia wraz z zapleczem kuchennym. Ponadto na parterze znajdują się trzy gabinety punktu wsparcia rodzin, dwa gabinety ośrodka kuratorskiego oraz toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na piętro poprowadzą schody i winda zaraz przy głównym wejściu. znajdują się tam gabinety dla streetworkerów, poradnia telefoniczna, gabinet oraz sala spotkań dla punktu  wsparcia seniorów. Z głównego holu oraz sali wyjść można na zielony taras. W koncepcji przewidzieliśmy tam ogród, w którym można przeprowadzać zajęcia na świeżym powietrzu. Budynek stał się charakterystycznym punktem na mapie miasta.