Projekt zakłada włączenie do biurowca dawnego mieszkania służbowego znajdującego się w prawym skrzydle budynku. Wymaga to wykonania szerokich przejść w ścianach nośnych budynku za pośrednictwem stalowych elementów. Dawne wejście do mieszkania przeznaczono w nowym układzie funkcjonalnym jako wejście boczne obsługiwane przez portierkę. Przestrzenie wspólne budynku poddane zostaną remontowi, poza tym całkowictej przebudowie ulegną łazienki nie spełniajace obecnych warunków budowlanych.