Świetlica zlokalizowana jest w centrum miejscowości przy terenie rekreacyjnym. Obiekt posiada zwartą bryłę oraz dwuspadowy dach nawiązujący do otaczającej zabudowy. Wejście do budynku zaakcentowane jest dyskretną wnęką wieńczoną w górnej części drewnianymi łamaczami światła. Główna sala, stanowiąca punkt centralny świetlicy, posiada przeszklenia otwierające wnętrze na otaczający krajobraz.

Budynek został zaprojektowany oraz wykonany jako niskoenergetyczny, posiada instalację wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją. Ponadto jego system grzewczy opiera się na pompie ciepła.