W ramach projektu pn. "Więcej drzew i krzewów - Zielony Lębork" na obszarze ulicy Olimpijczyków (od strony ul. Kusocińskiego) powstały ogrody deszczowe. Projekt przewidywał utworzenie zielonego połączenia ciągów pieszo-jezdnych osiedla Sportowego w kierunku centrum miasta. Teren nie posiadał odwodnienia, co stało się inspiracją dla zaprojektowania ogrodów deszczowych. Są to urządzenia zalecane w ekologicznych ogrodach i miastach. Ich konstrukcja składa się z systemu warstw o różnej przepuszczalności i chłonności wody, imitując procesy występujące w naturalnych miejscach okresowego zbierania się nadmiaru wody. Oczyszczają wodę przed właściwą infiltracją. Odbierają nieregularne napływy wody zapobiegając skutkom burz i nawałnic. Opad, który nie zdąży wsiąknąć do gleby, zostanie zmagazynowany w ogrodach, skąd szybciej odparuje lub zostanie wchłonięty przez rośliny.

 

   Ogrody deszczowe to jednak nie tylko urządzenie do mechanicznego oczyszczania wody. Składają się również z roślin różnych gatunków, które przyjmują cechy higrofitów, czyli takich, które potrafią przetrwać w środowisku wilgotnym, ale są odporniejsze na zmienne warunki. Ich zadaniem jest magazynowanie i biologiczne oczyszczanie wody oraz powietrza. W procesie fotosyntezy wykorzystują tylko niewielką ilość pobranej wody. Ok. 95% wody pobranej przez rośliny z gleby powraca do atmosfery w postaci pary wodnej (transpiracja). Temperatura transpirującego liścia, dzięki parze wodnej, jest niższa od temperatury powietrza nawet o około 5 stopni Celsjusza. Dlatego latem w obecności roślin jest chłodniej. Rośliny produkują tlen i oczyszczają powietrze (m.in. z pyłów zawieszonych). Dzięki tzw. "fitoremediacji" potrafią usuwać także inne zanieczyszczenia - nie tylko z powietrza, ale także z gleby i wody. Na terenach miejskich szczególnie cenne jest usuwanie przez rośliny zawartych w glebie i wodzie deszczowej metali ciężkich, tzw. związków białkowo-tłuszczowych i substancji ropopochodnych. 

 

   Głównym źródłem wody glebowej są opady atmosferyczne, które jednocześnie są praktycznie jedynym źródłem nawadniania miejskich drzew. Dlatego należy zatrzymać jak najwięcej wody opadowej na miejskich terenach zieleni. Szacuje się, że ogród deszczowy może pobierać nawet o 40% wody więcej niż klasyczny trawnik (w identycznych warunkach glebowych). Warstwa podłoża tzw. "sucha" ogrodów deszczowych zaprojektowana jest tak, aby miały zdolność do szybkiego infiltrowania wody. Dlatego na co dzień nie powinna zalegać w nich woda, a wierzchnia warstwa gleby jest mokra tylko bezpośrednio po opadach. Takie warunki nie są przyjazne dla komarów na tyle, by mogły bytować i rozmnażać się, tym samym być uciążliwe dla mieszkańców.

 

   Bioróżnorodność wprowadzona na nowopowstałym ciągu pieszym nie tylko będzie "cieszyć oko", ale w sposób realny poprawi warunki mieszkańców. Alejki, ławki i kosze na śmieci, tabliczki z nazwami gatunków czy tablice informacyjne są tylko dopełnieniem projektu. Dzięki budowie ekologicznych ogrodów deszczowych Inwestor zaoszczędził na kanalizacji deszczowej ok. 100 tysięcy złotych.