Strefa wejściowa do szkoły podstawowej

Strefa wejściowa do szkoły (wraz z parkingiem dla nauczycieli oraz autorskimi elementami małej architektury) powstała na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lęborku przy ulicy Wojska Polskiego.

Przystań kajakowa w Lęborku

 Przystań kajakowa na rzecze Łebie w Lęborku z przenoską do rzeki Okalicy
- realizacja 2020

katalog Szpilewicz Architekci

 Katalog jubileuszowy

Rewitalizacja ul. Kościuszki w Łebie

Budowa reprezentacyjnej przestrzeni publicznej w zabytkowym centrum nadmorskiego miasta

 

Plac Kopernika w Lęborku

Przebudowa Placu Kopernika w Lęborku

Ogrody deszczowe - Lębork

  W ramach projektu pn. "Więcej drzew i krzewów - Zielony Lębork" na obszarze ulicy Olimpijczyków (od strony ul. Kusocińskiego) powstały ogrody deszczowe.

Skwer z Duszą

 Budżet Obywatelski - Skwer z Duszą

Staw przy ul. Gdańskiej w Lęborku

W 2019 roku w ramach projektu ,,Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork”  przeprowadzone zostały prace rewitalizacyjne w części parku celem odtworzenia historycznego wyglądu.

Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork

 Celem projektu pn. „Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork” jest  uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście oraz wzbogacanie przestrzeni o nowe nasadzenia, które pozytywnie wpłyną na różnorodność biologiczną, poprawią klimat oraz utworzą naturalne bariery chroniące przed zapyleniem i hałasem.

Rolkowisko w Lęborku

  Niedawno oddany został do użytku jeden z naszych projektów: Rolkowisko w Lęborku.