Skwer przy ul. Przymurnej w Lęborku

Skwer rekreacyjny przy ul. Przymurnej w Lęborku

 

Koncepcja przebudowy Parku Michalskiego w Lęborku

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny mający na celu określenie możliwości zmian zagospodarowania terenu Parku Michalskiego w Lęborku mających na celu zwiększenie jakości przestrzeni publicznych oraz rekreacyjnych.

Koncepcja przebiegu tras rowerowych w MOF Lębork

Koncepcja tras rowerowych swoim zakresem obejmuje Gminę Miasto Lębork, Gminę Nowa Wieś Lęborska, Gminę Łęczyce, Gminę Wicko, Gminę Miejską Łebę oraz Gminę Cewice.

 

Projekt infrastruktury turystycznej nad jeziorem Kozim

Projekt ma za zadanie uporządkowanie dzikiego pola namiotowego nad jeziorem.

 

Przebudowa boisk sportowych w Gminie Łęczyce

Projekt przebudowy boisk sportowych ma na celu poprawę dostępności mieszkańców Gminy Łęczyce do wysokiej jakości obiektów sportowych. 

Projekt przestrzeni publicznych w Nowej Wsi Lęborskiej

Zdegradowane miejsca w Nowej Wsi Lęborskiej wymagają poprawy stanu technicznego oraz funkcjonalności.

 

Stanice kajakowe w gminie Łęczyce

Aktywizacja turystyki kajakowej na rzece Łebie

 

Projekt nabrzeża przy Politechnice Wrocławskiej

Projekt ma za zadanie przywrócenia połączenia miasta z rzeką.

 

Projekt rewitalizacji parku przy założeniu pałacowym w Kołczygłowach

Park przy pałacu w Kołczygłowach w trakcie wielu lat zaniedbań zatracił swoją czytelność. Projekt zakłada szereg działań mających na celu przywrócenie jego świetności.