Plac Kopernika stanowi kompletny kompozycyjnie historyczny układ urbanistyczny oparty na osi kompozycyjnej ul. Orzeszkowej. Centralny punkt kompozycji placu stanowi wpisany do rejestru zabytków kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

 

Najbardziej reprezentacyjną częścią placu jest skwer po jego zachodniej stronie. Na skwerze zlokalizowana jest zieleń w postaci szpaleru drzew
oraz trawników.

 

Plac Kopernika, z racji na ubogi program funkcjonalny, nie jest wykorzystany przez mieszkańców Lęborka w intensywny sposób, stanowi jedynie fragment drogi tranzytowej do szkoły, kościoła czy też usług. Znaczna część obszaru zagospodarowana jest w sposób chaotyczny i wynikowy. Przestrzeń przylegająca bezpośrednio do ciągów drogowych zarezerwowana jest na potrzeby parkowania samochodów i w pełni wykorzystana jest jedynie w czasie Mszy Świętych
w niedziele oraz w dni świąteczne.

 

Projekt przewiduje kompleksową przebudowę Placu. Głównym celem przebudowy będzie przywrócenie reprezentacyjnego charakteru przestrzeni, jak także wielopłaszczyznowe podkreślenie kompozycji przestrzeni. Ponadto dzięki wprowadzeniu funkcji rekreacyjnej oraz starannie zaplanowanej urządzonej zieleni plac docelowo ma się stać miejscem wypoczynku okolicznych mieszkańców.