Projekt Skweru z Duszą realizowany jest w ramach Lęborskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakłada uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni przy Placu Pokoju w Lęborku. Aktualnie teren nie jest w pełni wykorzystywany przez mieszkańców, brakuje na nim oświetlenia, a stare, połamane ławki nie zachęcają do korzystania. W ramach projektu na terenie zrealizowane zostaną nowe nawierzchnie, oświetlenie, elementy małej architektury oraz zieleń niska. W centralnej części skweru zaprojektowaliśmy drewniane tarasy, które mogą posłużyć za scenę lub być miejscem do rozstawienia kina letniego. Ich zróżnicowane wysokości pozwolą na wykorzystanie elementów jako siedziska, poza tym wkomponowane w nie zostaną donice z pachnącymi ziołami.

Zagospodarowanie terenu zostało zaprojektowane w taki sposób, aby nie spowodować konieczności wycinki drzew, które w centrum miasta są cennym elementem przestrzeni oraz spełniają ważną rolę ekologiczną.