Przychodzą takie dni w życiu architekta, które pozwalają odczuć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Takim dniem może być oddanie do użytku skweru wykonananego na podstawie naszego projektu. Zdegradowana przestrzeń niczyja przy rzece została zmieniona w przestrzeń publiczną, przeznaczoną zarówno dla najmłodszych użytkowników, jak i tych starszych. Projekt, z racji bezpośredniego sąsiedztwa pozostałości średniowiecznych obwarowań Lęborka, został wykonany w poszanowaniu historii miejsca. Mimo to rozwiązania zastosowane w projekcie nie opierały się na elementach stylizowanych, postawiliśmy na dynamiczne formy nawiązujące do płynącej obok warko rzeki Łeby. Projektując obszar zwróciliśmy szczególną uwagę na istniejące zadrzewienia, aby lokalizacja nowych elementów nie powodowała konieczności wycinek. Ponadto wprowadziliśmy różnorodne nasadzenia, które ożywią kolorystycznie przestrzeń w zależności od pory roku.