Miejsce realizacji inwestycji wykorzystywane jest do cyklicznych imprez i zabaw, stąd też centralną część obszaru stanowi scena wraz z wiatą estradową. W pobliżu zlokalizowana jest część rekreacyjna z placem zabaw oraz siłownią zewnętrzną. Od strony drogi dojazdowej zaprojektowano boisko otoczone piłkochwytami.

Realizacja inwestycji odbywać się będzie etapami w ramach corocznego budżetu sołeckiego.