Przebudowa ul. Abrahama w Łebie miała za zadanie wprowadzić atrakcyjną przestrzeń publiczną w bezpośrednim sąsiedztwie kanału portowego. Realizacja naszego projektu polegała na oddzieleniu potoków pieszych od ruchu samochodowego poprzez wprowadzenie murków o zróżnicowanej tektonice, stanowiących zarazem siedziska, jak i donice. Celem ułatwienia komunikacji pomiędzy ul. Kościuszki a nabrzeżem wybudowano rampę płynnie przechodzącą w rozdzielone zielenią schody pełniące równocześnie funkcję siedzenia.