Projekt pod nazwą „Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork”  obejmuje 57,2 tysięcy m2 miasta. Na tym obszarze zmieściłoby się aż 20 Placów Pokoju w Lęborku lub 8 boisk piłkarskich! O skali projektu zrealizowanego w 11 rejonach miasta świadczą liczby. Na terenie objętym programem zasadzono ponad 700 drzew, 37 tysięcy krzewów, krzewinek i bylin, a trawą obsiany został teren o powierzchni prawie 38 tysięcy m2. Oznacza to, że na każdego mieszkańca Lęborka przypada ponad 1m2 trawnika. „Zielony Lębork” to także aranżacja terenów, budowa ścieżek i alejek (prawie 6 tysięcy m2 żwirowych i ponad 3 tysiące m2  betonowych) oraz montaż 164 ławek i 53 koszy na śmieci. Nasadzenia roślin bazują na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla ptaków, owadów i drobnych ssaków. Pomoże w tym montaż 213 budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy oraz 99 budek dla owadów. 

Celem projektu pn. „Więcej drzew i krzewów – zielony Lębork” jest  uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście oraz wzbogacanie przestrzeni o nowe nasadzenia, które pozytywnie wpłyną na różnorodność biologiczną, poprawią klimat oraz utworzą naturalne bariery chroniące przed zapyleniem i hałasem. Sposób zagospodarowania terenów zielonych wpłynie na zatrzymanie wód opadowych, a tym samym ochroni przed erozją gleby.  Cenny drzewostan został zachowany, dołączyły do niego nowe nasadzenia w postaci drzew i krzewów, w znaczny sposób zwiększające jakość przestrzeni publicznych na terenie miasta Lęborka.