Elewacja frontowa budynku wpisuje się w linię zabudowy wyznaczoną przez sąsiadującą zabudowę. Budynek swoimi gabarytami nawiązuje do otaczajacych obiektów. Wejście do budynku zlokalizowano w podcieniu od strony frontowej. Od podwórza znajduje się wejście z rampą dla osób niepełnosprawnych.