Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny zagospodarowania nabrzeża Odry przy kompleksie Politechniki Wrocławskiej. Projektowana działka zlokalizowana jest pasie terenu pomiędzy Nabrzeżem Wyspiańskiego a korytem odry. Projektowany obszar, mimo bliskości kompleksu Politechniki Wrocławskiej, nie posiada bezpośredniego fizycznego ani wizualnego z nim połączenia. W celu nawiązania relacji przestrzennych z zapoczątkowaną budynkami D1 i D2 a zamkniętą budynkiem H2 główną osią kompozycyjną, w projektowanym zagospodarowaniu terenu powtarza się kierunek tej osi. W szerokim kontekście nowe zagospodarowanie terenu nabrzeża będzie dzięki temu postrzegane jako przestrzenna kontynuacja osi kompozycji kompleksu Politechniki Wrocławskiej. Problem z dostępnością terenu od strony kompleksu Politechniki został rozwiązany poprzez usytuowanie nowego wejścia na teren od strony zachodniej.